Biuro architektoniczne - Bielsko-Biała

SPOSÓB PRACY NAD PROJEKTEM

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie. Prace nad każdym projektem rozpoczynamy od wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz od przeprowadzenia szeregu analiz: urbanistycznych, przestrzennych, widokowych, komunikacyjnych. Już na tym etapie zgoń formalno - prawnych dla danej inwestycji.

Praca twórcza rozpoczyna się od znalezienia idei przewodniej dla obiektu, która wypływa z zamierzeń inwestycyjnych, specyfiki obiektu, jak również pozostaje w ścisłej relacji z kontekstem miejsca. Początkowy etap to szkice ręczne i nierzadko makiety koncepcyjne, gdyż uważamy, że pomimo zaawansowanych narzędzi elektronicznych którymi operujemy to w sercu i umyśle architekta rodzi się wizja, która dopiero później może być oszlifowana z pomocą technologii BIM na trójwymiarowym modelu.

Każdy projekt opuszczający naszą pracownię jest towarem luksusowym, który ma zaspokajać oczekiwania inwestora na najwyższym poziomie. Zawód architekta to nasza pasja, która determinuje działania co przejawia się w perfekcji dbałości o szczegóły oraz w trosce o dostarczenie klientowi najlepszych rozwiązań dla powierzonego zadania.

Numer

projektu

Nazwa inwestycji, Miejscowość

Powierzchnie

129.

Ecumaster - Budowa budynku centrum badawczo – rozwojowego wraz z częścią produkcyjną oraz socjalno-biurową wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewczą i wentylacji mechanicznej wraz z budową wewnętrznej pozabudynkowej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, budową wewnętrznej pozabudynkowej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, budowie wewnętrznej pozabudynkowej instalacji wodociągowej oraz elektrycznej oraz budowie wewnętrznej pozabudynkowej instalacji gazowej wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej – ul. Przygranicznej i wewnętrznego układu drogowego, Modlnica, gm.Wielka Wieś

Powierzchnia netto:
1078,79 m2

Powierzchnia zabudowy:  942,80 m²
Powierzchnia użytkowa: 949,20m2

128.

KERA - Rozbudowa hali produkcyjnej zakładu Kera-Ceramika S.C. G.M. Rajzer wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Wilkowice

 

126.

LENZE - Budowa hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno- biurową wraz z przebudową istniejących hal przemysłowych z częściami socjalno- biurowymi, budowa porterni wraz z infrastrukturą techniczną -PROJEKT ZAMIENNY. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 756/2017 (sygn. WAB-II.6740.147.2017.KP) z dnia 21.12.2017r.  , Tarnów

Pow. zabudowy:  2329,60 m2 -bez zmian

Pow. całkowita:  3055,46 m2 -bez zmian

Pow. użytkowa:  2910,82 m2 -bez zmian

124.

RENT - Budowa budynku handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Bielsko-Biała

Pow. zabudowy           : 299,00 m2

Pow. całkowita : 597,54 m2       

Pow. netto : 540,77 m2

Pow. użytkowa:           506,97 m2

123.

Vobitech - Budowa budynku usługowego wraz z drogą dojazdową i niezbędna infrastrukturą techniczną. Łodygowice

Powierzchnia netto:
398,47 m

Powierzchnia zabudowy : 433,10 m2

Powierzchnia użytkowa: 391,57 m2  

120.

Bełchatów - Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno - biurową, układem drogowym, zjazdem i parkingami oraz inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Bełchatów

Powierzchnia netto: 1056.90 m

Powierzchnia zabudowy : 1122,57 m2

Powierzchnia użytkowa : 883,69 m2  

116.

Clean Room - Budowa pomieszczenia "clean room" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Bielsko-Biała

Powierzchnia netto: 

620,42 m

Powierzchnia użytkowa:

620,42 m

114.

TOPPOL -      Budowa budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zbrosławice

Powierzchnia netto: 1986,54 m

Powierzchnia zabudowy: 2098,57 m2

Powierzchnia użytkowa : 1157,72 m2  

112.

TCHW -  Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zabrze

Powierzchnia netto :

1038,57 m2

Powierzchnia zabudowy:

1075,00 m2

Powierzchnia użytkowa:

1038,57 m2

111.

Sokpol PET - Budowa budynku usługowo – produkcyjnego z zapleczem magazynowym, z częścią socjalno – biurową, budowa układu drogowego, zbiornika przeciwpożarowego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z odwodnieniem terenu do zbiornika podziemnego na wody opadowe, oraz inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Myszków

Pow. zabudowy            :3649,00 m2

Pow. całkowita: 4015,53 m2 Pow. netto: 3869,96 m2

Pow. użytkowa:           3003,02 m2

110.

JAWA - Budowa budynku centrum badawczo – rozwojowego wraz z częścią produkcyjną oraz socjalno-biurową wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewczą i wentylacji mechanicznej wraz z budową wewnętrznej pozabudynkowej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, budową wewnętrznej pozabudynkowej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, budowie wewnętrznej pozabudynkowej instalacji wodociągowej oraz elektrycznej oraz budowie wewnętrznej pozabudynkowej instalacji gazowej wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej – ul. Przygranicznej i wewnętrznego układu drogowego. Modlnica, gm. Wielka Wieś

Powierzchnia netto: 1211,03 m2

Powierzchnia zabudowy: 970,74 m2

Powierzchnia użytkowa       : 819,86 m2

109.

Andersa - Budowa budynku usługowo – handlowego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną. Bielsko-Biała

Powierzchnia netto:

1323,99 m2

Powierzchnia zabudowy:

323,45m2

Powierzchnia użytkowa :

1110,04 m2

108.

Rehegoo -Rozbudowa, nadbudowa z przebudową budynku biurowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Bielsko-Biała

Powierzchnia netto (ogólna): 274,81 m2,

Powierzchnia zabudowy: 316,22m2,

Powierzchnia użytkowa       : 273,48 m2

105.

MTM rozbudowa - Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z budową układu drogowego, wewnętrzną pozabudynkową instalacją kanalizacji deszczowej, wewnętrzną pozabudynkową instalacją kanalizacji sanitarnej oraz instalacją wentylacji mechanicznej i budowa innej niezbędnej infrastruktury technicznej. Miedźna

Powierzchnia netto (ogólna): 888,10 m2,

Powierzchnia zabudowy: 826,37m2,

Powierzchnia użytkowa       : 825,73 m2

102.

Hotel pracowniczy - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na hotel pracowniczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Czechowice-Dziedzice

Powierzchnia netto po przebudowie: 3050,23 m

Powierzchnia zabudowy po przebudowie: 581,17m2 - bez zmian

Powierzchnia użytkowa po przebudowie: 2123,89 m2  

 

101.

Magazyn olejów - Budowa magazynu olejów wraz z instalacją ogrzewczą, wentylacją oraz instalacją elektryczną. Bielsko-Biała

Powierzchnia netto (ogólna): 48,85 m2,

Powierzchnia zabudowy: 60,00m2,

Powierzchnia użytkowa       : 48,85 m2

100.

Sokpol:

1. Rozbudowa zakładu produkcyjnego SOKPOL a w tym: budowa budynku produkcyjnego wraz z częścią socjalną i biurową, budowa magazynu wyrobu gotowego, portierni, układu drogowego z parkingami i placami, oraz elementami małej architektury oraz budowa innej niezbędnej infrastruktury technicznej. Myszków

Hala produkcyjna:

powierzchnia zabudowy: ok. 10090.80 m2

powierzchnia netto:
ok. 10376.04 m2

powierzchnia użytkowa
ok. 10272.40 m2

powierzchnia całkowita:
ok. 11350.50 m2

 

Magazyn wyrobu gotowego:

Pow. zabudowy           :14 727 m2 

Pow. całkowita:15920,54 m2

Pow. netto: 15668,96 m2

Pow. użytkowa:            15539,06 m2

Portiernia:

Pow. zabudowy           : 39,25 m2

Pow. całkowita: 32,26 m2

Pow. netto: 22,71 m2

Pow. użytkowa:           22,71 m2

2. Budowa budynku usługowego wraz z układem drogowym, parkingami, placami oraz budowa innej niezbędnej infrastruktury technicznej. Myszków

Powierzchnia zabudowy: ok 6018,419 m2

Powierzchnia użytkowa: 3180,00 m2

Powierzchnia całkowita: 5779,00 m2

3. Budowa utwardzenia drogi gruntowej oraz utwardzenia z kostki wraz z miejscami do parkowania. Myszków

 

4. Budowa wewnątrzzakładowych instalacji wewnętrznych: elektrycznych średniego i niskiego napięcia wraz z kanalizacją kablową i oświetleniem terenu, teletechnicznych, wodociągowej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnieniem terenu oraz gazowej wraz z budynkiem stacji transformatorowej, pompowni hydrantowej i zbiornikiem pożarowym. Myszków

 

99.

Meblomar - Budowa obiektu produkcyjnego z zapleczem magazynowym, socjalnym i biurowym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, układem drogowym i inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Jaworzno

Powierzchnia użytkowa budynku dla obu etapów : 2486,14 m2

Powierzchnia zabudowy budynku dla obu etapów : 2729,85 m2

Powierzchnia netto obiektu dla obu etapów : 2600,86 m

96.

Willa Zwardońska - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Bielsko-Biała

Powierzchnia netto budynku po rozbudowie: 871,77 m

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie:

 456,06 m2

Powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie: 656,95 m2  

95.

NORMA - Rozbudowa z przebudową budynku magazynowego firmy Norma Polska Sp. z o.o. o magazyn i część socjalną, z przebudową układu drogowego oraz instalacji zewnętrznych pozabudynkowych: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Sławniów,Pilica

Powierzchnia zabudowy: 1073.89 m2
Powierzchnia użytkowa       : 2505.41m2        

93.

Chojnów - Rozbudowa części produkcyjnej istniejącego zakładu molndals industriprodukter polska wraz z rozbiórką, i budową kolidujących sieci kanalizacji ogólnospławnej i innej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Chojnów

Powierzchnia zabudowy: 1041.8 m2

Powierzchnia użytkowa : 1250.9 m2

92.

Pamtrans - Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej, budowa budynku technicznego, budowa wiaty, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Rybnik

Podstawowe parametry dla I etapu (zabudowa rampy):

Powierzchnia zabudowy: 194.46 m2

Powierzchnia użytkowa    : 183.00 m2

Podstawowe parametry dla II etapu (budynek techniczny):

Powierzchnia zabudowy: 310.10 m2            

Powierzchnia użytkowa : 558.82 m2            

Podstawowe parametry dla III etapu (wiata):

Powierzchnia zabudowy: 316.34 m2            

Powierzchnia użytkowa    : 300.69 m2

91.

ESOX - Rozbudowa z nadbudową budynku biurowego. Łodygowice

Powierzchnia zabudowy budynku biurowego po rozbudowie: 126,634 m2

Powierzchnia netto budynku biurowego po rozbudowie : 195,359 m2

Powierzchnia użytkowa budynku biurowego po rozbudowie: 202,71 m2

88.

Pirells - Budowa centrum logistyczno – dystrybucyjnego z obsługą pojazdów, budynku mieszkalnego dla właściciela, garażu wolnostojącego z częścią rekreacyjną na poddaszu użytkowym, portierni wolnostojącej, wraz z: odwodnieniem terenu (wewnętrzna pozabudynkowa instalacja kanalizacji deszczowej) do zbiornika retencyjnego pełniącego funkcję ppoż., zbiornikami gazu, szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 każdy, układem drogowym z parkingami i zjazdem oraz rozbiórka istniejących obiektów gospodarczych, wraz z inną niezbędną infrastrukturą techniczną (przykanaliki, wewnętrzna pozabudynkowa instalacja elektryczna, wodociągowa i gazowa). Józefów, gm. Górzno

Budynek centrum logistyczno - dystrybucyjnego:

Pow. zabudowy: 2292.10 m2

Pow. całkowita: 2699.01 m2

Pow. netto: 2370.50 m2

Pow. użytkowa:   2232.20 m2

Budynek portierni:

Pow. zabudowy: 25.45 m2

Pow. całkowita: 25.45 m2                              

Pow. netto: 18.21 m2

Pow. użytkowa: 18.21 m2

Budynek mieszkalny:

Pow. zabudowy: 245.00  m2

Pow. zabudowy zadaszonego tarasu: 45.50  m2

Pow. całkowita:871.12 m2

Garaż:

Pow. zabudowy: 270.10 m2

Pow. całkowita: 540.15 m2

Pow. netto: 400.21 m2

Pow. użytkowa: 374.80 m2

87.

Naborowo - Budowa magazynu płodów rolnych z wyposażeniem w urządzenia  chłodnicze. Naborowo, gm. Załuski

Powierzchnia netto 467.8m2

Powierzchnia użytkowa: 467.8m2

86.

Meblomar Jaworzno - Budowa obiektu produkcyjnego z zapleczem magazynowym, socjalnym i biurowym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, odwodnieniem terenu do studni rozsączających, przykanalikiem ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, rozbiórką i budową sieci średniego napięcia układem drogowym i inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Jaworzno

Powierzchnia netto obiektu : 1710,82 m2

Powierzchnia zabudowy budynku nr 1 : 1848,21 m2

Powierzchnia użytkowa : 1596,30 m2

85.

Abis Myszków - Rozbudowa wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na budynek produkcji obuwia z częścią magazynową i socjalno-biurową oraz instalacją wentylacji oraz przekładką kanalizacji deszczowej. Myszków

Powierzchnia netto obiektu po rozbudowie: 1745.43 m2

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie : 1901,23 m2

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie: 1626,70 m2

81.

MTM Miedźna - Budowa  hali produkcyjno - usługowej z częścią magazynową, biurową i socjalną. Miedźna

Powierzchnia netto (ogólna): 888,10 m2

Powierzchnia zabudowy: 826,37m2

Powierzchnia użytkowa       : 825,73 m

75.

Sokpol - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę (nr 577/15) zatwierdzona w dniu 05 listopada 2015 r. w zakresie: zmiana sposobu użytkowania z wiaty magazynowej na budynek produkcyjny z częścią warsztatową i magazynową oraz socjalna wraz z wewnętrzną instalacją gazową. Myszków

Powierzchnia netto: 1114.18m2 ,

Powierzchnia zabudowy: 1163,21m2

Powierzchnia użytkowa:  1090m2

72.

Sil-Trade - Budowa  zakładu produkcji lin ZEP oraz składu wyrobów metalowych - projekt zamienny. Wilkowice

Powierzchnia netto:

964.79 m2

Powierzchnia zabudowy: 916,869 m2

Powierzchnia użytkowa       : 883,36 m2

71.

PKM Jaworzno - Budowa budynku stacji ładowania i wymiany baterii do autobusów. Jaworzno

Powierzchnia netto:

1705.66 m2,

Powierzchnia zabudowy: 1787,42 m2,

Powierzchnia użytkowa       : 1705.66 m2

70.

Inbud Czechowice -  Budowa hali produkcyjno - magazynowej  z zapleczem socjalno - biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Czechowice-Dziedzice

Powierzchnia netto: 2231,730 m2

Powierzchnia zabudowy:

2053,658 m2

Powierzchnia użytkowa : 2159,380 m2

69.

Incobex – Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część magazynową, rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej. Bielsko-Biała

Powierzchnia zabudowy:

2120,82 m2

Powierzchnia użytkowa:

2013,58 m2

64.

Esoll Chynów - Budowa hali magazynowej, przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej sieci wewnątrzzakładowych, budowa szczelnego osadnika na nieczystości ciekłe, rozbudowa infrastruktury drogowej. Chynów

Powierzchnia zabudowy: 528,8 m2

Powierzchnia użytkowa       : 512,65 m2

.

TRW - Budowa budynku biurowego z halą testową - projekt zamienny. Bielsko-Biała

Powierzchnia zabudowy: 2922,032 m2

Powierzchnia użytkowa: 3884,43m2

56.

Tokfrez - Budowa obiektu produkcyjno-usługowego z zapleczem magazynowym, socjalnym i biurowym oraz hali przygotowań produktów i portierni, dwóch zjazdów wraz z układem komunikacyjnym, parkingami, instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na cele pożarowe, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z dwoma szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi , dwoma podziemnymi zbiornikami na gaz wraz z wewnętrzną instalacją gazową, wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej, projektowanym ogrodzeniem,oraz inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Targowisko, Kłaj

Powierzchnia netto (ogólna):

budynek nr 1: 5516.12 m2,

budynek nr 2: 184.09 m2

budynek nr 3(bud. nr 10 na pzt): 15.63m2

Powierzchnia zabudowy:

budynku 1: 5088,7m2

budynku 2: 200.20m2

budynku 3 : 22.80m2

Powierzchnia użytkowa:
budynek nr 1: 5332.67 m2,

budynek nr 2: 184.09 m2

budynek nr 3: 15.63m2

51.

Incobex - Projekt zamienny przebudowy wiaty magazynowej na magazyn zamknięty. Bielsko-Biała

Powierzchnia zabudowy:

1224,30m2

49.

Madrocar - Budowa budynku usługowego z częścią socjalno – biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Radziszów, gm. Skawina

Powierzchnia netto: 756.57m2

Powierzchnia zabudowy: 647.48m2                          

Powierzchnia użytkowa       : 716.41m2

32.

Hrubieszów - Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej wraz ze zjazdem i niezbędną

infrastrukturą techniczną. Kobło, gm. Hrubieszów

Powierzchnia netto: 1459,8m2

Powierzchnia użytkowa: 1459,8m2

20.

MOTOMAR - Budowa budynku usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z komorami retencyjnymi na działce oraz z instalacjami wewnętrznymi: gazową, wodociągową, elektryczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Kraków

Powierzchnia netto: 644,43m2

Powierzchnia zabudowy: 670,8m2

Powierzchnia użytkowa       : 633,21m2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Nad każdym projektem pracuje sztab profesjonalistów biegłych w swoich dziedzinach. Naszymi partnerami w zakresie poszczególnych branż są firmy inżynieryjne posiadające doświadczenie projektowe i wykonawcze na budowach polskich i zagranicznych.

Standardowo w skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

 1. - Projekt architektoniczny
 2. - Projekt konstrukcyjny
 3. - Wentylacja i klimatyzacja
 4. - Instalacja wodoci±gowa i c.w.u.
 5. - Instalacja kanalizacji sanitarnej
 6. - Instalacja c.o.
 7. - Kotłownia gazowa
 8. - Instalacje elektryczne słaboprądowe i silnoprądowe
 9. - Projekty sieci zewnętrznych i przyłączy
 10. - Projekt drogowy
 11. - Badania geologiczne
 12. - Specjalistyczne projekty technologiczne
 13. - Inne opracowania szczegółowe związane ze specyfiką inwestycji

Opracowywana dokumentacja w zależności od potrzeb inwestora może dzielić się na:

 1. - projekt budowlany ( wymagany przez Prawo Budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę )
 2. - projekt wykonawczy ( zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne )
 3. - projekt wnętrz ( zawierający dobór materiałów i wyposażenia )
 4. - projekt po wykonawczy ( uwzględniający ewentualne zmiany na etapie realizacji )
Projekt instalacji - animacja Projekt instalacji artystycznej - film

Parametryczna koncepcja

instalacja artystyczna
PLAY
Projekt instalacji - animacja Projekt instalacji artystycznej - film

Kolorowa brama

instalacja artystyczna
PLAY
Budynek usługowy - przebudowa

Przebudowa budynku usługowego 800m2

projekt budowlany
Koncepcja parku rozrywki

Park rozrywki i edukacji

koncepcja programowo - przestrzenna
Projekt budynku biurowego

Budynek biurowy 570m2

projekt budowlany
Analizy klimatyczne

Analiza klimatyczna pre-inwestycyjna - TANZANIA

koncepcja
Projekt hali produkcyjnej magazynowej

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno – biurową 5500m2

koncepcja
Projekt osiedla

Osiedle mieszkaniowe 25 000m2

koncepcja
Projekt serwisu samochodów ciężarowych

Serwis samochodów ciężarowych 750m2

projekt budowlany
Projekt budynku biurowego projekt hali produkcyjnej

Budynek biurowy z halą produkcyjną 800m2

projekt budowlany
Projekt hali produkcyjnej projekt hali magazynowej

Hala produkcyjno - magazynowa 2450m2

koncepcja
Projekt hali magazynowej

Hala magazynowa 5480m2

koncepcja
Projekt zakładu produkcyjnego

Zakład produkcyjny 13 000m2

koncepcja
Projekt stacji kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów

projekt budowlano-wykonawczy
Projekt przedszkola modułowego

Przedszkole modułowe

praca konkursowa
Koncepcja hali magazynowej i budynku socjalnego

Hala magazynowa z częścią socjalną 1700m2

koncepcja
Koncepcja hali magazynowej i budynku biurowego

Hala magazynowa z częścią socjalno – biurową 4400m2

koncepcja
Koncepcja hali magazynowej

Hala magazynowa 7000m2

koncepcja
Koncepcja budynku usługowego

Budynek usługowy 600m2

koncepcja
Projekt hali produkcyjnej i hali magazynowej

Hala produkcyjno - magazynowa 1880m2

projekt budowlany
Koncepcja hali magazynowej

Hala magazynowa 3200m2

koncepcja
Projekt rozbudowy hali przemysłowej

Rozbudowa hali produkcyjnej 3000m2

projekt budowlany
Koncepcja budynku biurowego

budynek biurowy 600m2

koncepcja
Koncepcja hali produkcyjnej hali magazynowej czę¶ci socjalnej czę¶ci biurowej

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno – biurową 2500m2

koncepcja
Koncepcja hali magazynowej

Hala magazynowa 3600m2

koncepcja
Projekt obiektu usługowego

Obiekt usługowy

projekt budowlany
Koncepcja hali produkcyjnej hali magazynowej czę¶ci socjalnej czę¶ci biurowej

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno – biurową 2500m2

koncepcja
Projekt budynku pasywnego - budowlany projekt domu pasywnego

Dom pasywny NF15

projekt budowlany
Koncepcja hali produkcyjnej i czę¶ci socjalnej biurowej

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno – biurową 4900m2

koncepcja
Projekt hali produkcyjnej i czę¶ci socjalnej biurowej

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno – biurową 800m2

projekt budowlany
Koncepcja budynku biurowego

Budynek biurowy 800m2

koncepcja
Koncepcja budynku biurowego

Budynek biurowy 400m2

koncepcja
Koncepcja salonu samochodowego

Salon samochodowy 1000m2

koncepcja
Koncepcja obiektu handlowo-usługowego

Obiekt handlowo – usługowy 2254m2

koncepcja
Koncepcja hali produkcyjnej i czę¶ci socjalnej biurowej

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno – biurową 2800m2

koncepcja
Koncepcja obiektu produkcyjnego socjalnego i biurowego

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno – biurową 2500m2

koncepcja
Koncepcja hali produkcyjnej i czę¶ci socjalnej biurowej

Hala produkcyjno - magazynowa z częścią socjalno - biurową

koncepcja
Koncepcja magazynu wysokiego składowania i czę¶ci biurowej

Magazyn wysokiego składowania z częścią socjalno - biurową

koncepcja
Koncepcja budynku biurowego

Budynek biurowy z serwisem maszyn energetycznych

koncepcja
Koncepcja zakładu budowy maszyn

Zakład budowy maszyn

koncepcja
Projekt osiedla domów szeregowych

Osiedle domów szeregowych

projekt budowlany i wykonawczy
Projekt serwisu samochodowego i stacji diagnostycznej

Serwis samochodowy ze stacją diagnostyczną

projekty budowlane
Projekt budowlany magazynu nasiennego

Magazyn nasienny

projekt budowlany
Projekt rozbudowy obiektu usługowego

Rozbudowa budynku usługowego o część magazynową

projekt budowlany
ekoFLOTA - projekt autorski

ekoFLOTA - rower dla biznesu

pomysł i realizacja
Projekty hal namiotowych

Hale namiotowe

projekty budowlane
Projekt budynku kotłowni

Budynek instalacji energetycznego spalania paliw

projekt budowlany
Koncepcja budynku magazynowego

Budynek magazynowy

koncepcja
Koncepcja budynku handlowego

Budynek handlowy D w centrum Ruda Park

projekt budowlany i wykonawczy
Plac zabaw - projekt autorski

Przygodowy plac zabaw

instalacja artystyczna
Koncepcja serwisu samochodowego i obiektu handlowego

Serwis samochodowy z częścią handlową

koncepcja
Koncepcja krytych kortów tenisowych

Kryte korty tenisowe

koncepcja
Koncepcja budynku handlowego i usługowego

Budynek handlowo - usługowy PSB

koncepcja
Koncepcja budynku biurowego z hal± magazynow±

Budynek biurowy z częścią magazynową

koncepcja
Koncepcja biurowca z czę¶ći± magazynow±

Budynek biurowy z częścią magazynową

koncepcja
Koncepcja boiska wielofunkcyjnego

Boisko wielofunkcyjne

koncepcja
Analiza energetyczna

Analizy energetyczne projektowanych obiektów

analizy
Analizy chłonno¶ci terenu

Analiza chłonności terenu

analiza
Projekt budynku usługowo-magazynowego

Budynek usługowo - magazynowy

projekt budowlany
Koncepcja budynku biurowego i produkcyjnego

Budynek biurowo - produkcyjno - magazynowy

Koncepcja serwisu motocykli

Serwis motocykli

koncepcja ideowa
Koncepcje i projekty serwisów samochodowych

Serwis samochodowy

koncepcja ideowa
Koncepcja budynku banku

Budynek banku

koncepcja ideowa
Projekt sklepu spożywczego i przemysłowego

Sklep spożywczo - przemysłowy

Koncepcje i projekty domów

Dom na cztery strony świata

koncepcja ideowa
Projekt budynku handlowego i usługowego

Budynek handlowo - usługowy - Górki gm. Dębe Wielkie

faza koncepcyjna
Projekt przedszkola

Przedszkole Tęczowy zakątek - Janowice

Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka Zdrowia - Bestwina

Studium dla budynku biurowego

Budynek biurowy - Katowice - Studium Socjologiczno - Przestrzenne

Koncepcja parku kultury i edukacji

Park Kultury i Edukacji - Bestwina

faza koncepcyjna
Projekty wyci±gów narciarskich

Wyciągi narciarskie - Bukowina Tatrzańska - Cisowa - Tereszpol

Koncepcja galerii handlowej/></div>

       <div class=

Galeria handlowa - Urząd Miasta - Hotel - Oświęcim

faza koncepcyjna
Projekt przedszkola

Przedszkole Ziarenko - Bielsko - Biała

Projekt wnętrz

Projekt wnętrz - Bielsko - Biała

Projekt centrum stomatologicznego

Centrum stomatologiczne - Bielsko - Biała

Projekt sali widowiskowej

Sala widowiskowa - przedszkole publiczne - Kaniów

Projekt wnętrz

Projekt wnętrz - Wadowice

Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego

Rozbudowa budynku mieszkalnego - Wadowice

Projekt domu jednorodzinnego

Dom jednorodzinny - Wadowice

Projekt obiektu rekreacji

Salka gimnastyczna - przedszkole publiczne - Kaniów

Projekt wnętrz

Projekt wntęrz - Wadowice

Koncepcja hali wystawienniczej

Hala wystawiennicza - Katowice

faza koncepcyjna
Budynek gospodarczy i przemysłowy

Budynek gospodarczo - przemysłowy - Ponikiew

Projekty wnętrz

Projekt wnętrz - Wadowice

Projekt budowlany budynku mieszkalnego

Rozbudowa budynku mieszkalnego - Kaniów

Koncepcja budynku banku

Bank - Ruda Śląska

faza koncepcyjna