Biuro architektoniczne - Bielsko-Biała

 

TOWARZYSTWA BIZNESOWE

MULTIPROJEKT studio jest członkiem Towarzystwa Biznesowego Śląskiego działającego w ramach sieci networkingowej. Networking - to sztuka tworzenia sieci osób życzliwych, dzięki której możliwy jest wspólny wzrost wszelkich form kapitału (wg konceptualizacji Pierre'a Bourdieu) - od kulturowego, przez społeczny, aż po finansowy. Obcowanie z innymi profesjonalistami pociąga i motywuje do samodoskonalenia.

APLIKOM

APLIKOM Sp. z o.o. jest najdłużej działającą firmą w Polsce oferującą Klientom profesjonalne usługi i narzędzia CAD (dla komputerowo wspomaganego projektowania).

APLIKOM jest autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania Autodesk, wprowadził na polski rynek AutoCADa, był współtwórcą pierwszych polskich wersji tego programu.

APLIKOM dostarcza narzędzia projektowe dla MULTIPROJEKT studio.

FOTOGRAFIA ARCHITEKTURY

Budynki rodzą się i umierają kiedy ich czas świetności przemija, wcześniej jednak przez wiele lat wywierają ogromny wpływ na życie ludzi. Mechanizmy miasta, tętno ulic, oddech zieleni - to elementy otaczające człowieka na każdym kroku. Fotografia architektury pozwala spojrzeć głębiej i zatrzymać się nad widokami obok których codziennie przebiegamy, pozwala zatrzymać czas i dojrzeć często ukryte piękno wokół nas.

Więcej na stronie: www.marcinpala.com

ekoFLOTA

Autorski projekt naszej pracowni, polegający na promowaniu roweru jako: taniego, zdrowego, cichego, ekologicznego, szybkiego, wyjątkowego środka transportu firmowego. Działanie skierowanie jest głównie do firm mających swoje siedziby i zasięgi codziennej komunikacji w centrach miast. Nasza pracownia z powodzeniem wdrożyła i wykorzystuje takie rozwiązanie. Projekt ma także pomóc naszym klientom w promowaniu nowego - przyjaznego środowisku wizerunku.

PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) jest organizacją pozarządową (nie nastawiona na zysk), zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Działania PLGBC poszerzają naszą wiedzę z zakresu ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań projektowych, którą wykorzystujemy dla naszych klientów.

EKOAUTONOMIA

EKOAUTONOMIA to racjonalne zastosowanie urządzeń oraz ich integracja w jeden spójny system energetyczny zapewniający niezależność energetyczną od dostawców sieciowych. EKOAUTONOMIA wpisuje się w trend budownictwa OFF-GRID będącego nowatorskim podejściem do rozwiązań w zakresie energochłonności budynków, a który MULTIPROJEKT studio chce proponować swoim klientom. Twórcą i pomysłodawcą projektu jest Konrad Wyppich.

eBuduj.net

serwis skierowany zarówno do osób budujących domy i poszukujących wykwalifikowanych specjalistów, jak również do firm z branży budowlanej. Zawiera szereg przydatnych informacji i bogatą bazę wykwalifikowanych specjalistów. MULTIPROJEKT studio jest współwłaścicielem serwisu.

Więcej na stronie: www.ebuduj.net

AUTODESK

Od 1982 roku Autodesk wprowadza na rynek nowoczesne techniki 2D i 3D umożliwiające wizualizowanie, symulację i realistyczną analizę funkcjonowania pomysłów jeszcze na wczesnych etapach ich projektowania.

MULTIPROJEKT studio aktywnie promuje technologię BIM w oparciu o rozwiązania firmy Autodesk, które ą uzyskać wyższy standard projektowania.

ARCHITEKTURA&BIZNES

Miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu, urbanistyce, wzornictwu przemysłowemu, prezentuje aktualny przegląd projektów i realizacji w Polsce i na świecie. Od 2009 roku Marcin Pala jest współpracownikiem A&B.